"توماس ادیسون" در سال 1847 در خانواده ای متوسط و در شهر میلان به دنیا آمد.

از ابتداء کودکی کنجکاو و جستجوگر بود و در همان اوان نوجوانی دست به آزمایشات حیرت آوری می زد.وی با خواهرش آزمایشگاهی در زیرزمین خانه ی کوچکشان درست کرده بودند و پنهانی دست به آزمایشات کوچک و مهمی میزدند.معلمین وی از کنجکاوی های او به ستوه می آمدند و همیشه به پدر و مادرش شکایت ادیسون را میبردند.

وی بعد از مدتی توسط پدرش به میشیگان رفته و ابتدا به حرفه ی خبرنگاری و سپس دست به انتشار روزنامه زد.الکتریسیته موضوعی بود که فکر اورا همیشه به خود مشغول میکرد.او با اختراع فونوگراف و میکروفون توسط همان وسایل ساده و ابتدایی که در آزمایشگاه خانه اش بود به موفقیت بزرگی دست یافت.

او با اختراع لامپ که شاهکار اختراعات وی محسوب میگردد خدمتی بزرگ به مردم جهان نمود.

وی دوبار ازدواج کرد و حاصل آنها 5 فرزند بود.

از دیگر اختراعات او میتوان به:

 "لکوموتیو برقی"

"پیل های بازگشتی"

"میکروفون"

"فیلم مخصوص دوربین فیلم برداری "و "باطری های قلیائی "اشاره کرد.

او در سال 1931 یعنی در 84سالگی چشم از جهان فرو بست.