داداش یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمی شه.
داداش یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت می گیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت می شه.
داداش یعنی وقت اضافه ... یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافه.
داداش یعنی تنهایی هامو می سپرم دست تو چون شک ندارم می فهمیش ...
داداش یعنی یه راه دو طرفه٬ یه قدم من، یه قدم تو ... اما بدون شمارش و حساب و کتاب.
داداش یعنی من از بودنت سربلندم نه سر به زیر و شرمنده.
داداش یعنی زندگی