بیشتر مواقع خاراندن به‌جای این‌که از خارش بکاهد، تأثیر برعکس دارد، اما دلیل علمی این پدیده چیست؟

 موقع خاراندن حس درد بر حس خارش حاکم می‌شود. اما این کافی نیست و به همین دلیل انسان خود را بیشتر می‌خاراند. سپس حس درد افزایش می‌یابد و همین امر باعث ترشح هورمون سروتونین در مغز می‌شود. این هورمون درد را در بدن قابل تحمل و کنترل می‌کند.درد بیشتر باعث ترشح بیشتر سروتونین می‌شود، اما سروتونین محرک خارش را بدتر می‌کند و همین امر سیکل معیوبی را تشکیل می‌دهد. خارش بیشتر باعث درد بیشتر و درد بیشتر باعث ترشح بیشتر سروتونین و آن‌هم دوباره باعث خارش بیشتر می‌شود. دلیل این پدیده هم ترکیب دو گیرنده عصبی است که سروتونین به آن‌ها وصل می‌شود و خارش را شدیدتر می‌کند.