دیل کارنگی در سال ۱۸۸۸ در مریویل میسوری در یک خانواده زارع فقیر متولد شد . او تا دوران نوجوانی مجبور بود که ساعت ۳ صبح از خواب بیدار شود تا گاوهای پدر و مادرش را بدوشد. او بعداً در دانشکده ایالتی معلمان در وارنزبورگ تحصیل کرد. به عنوان اولین شغل بعد از اتمام دوره دانشکده به گاوداران دوره های آموزشی مکاتبه ای می فروخت. بعد شروع به فروش صابون و روغن خوک به شرکت آرمور کرد. او در جریان این فروش از موفقیت بسیار بزرگی برخوردار گردید.

علاقه دیل کارنگی به بازیگری سبب شد که به آکادمی هنرهای دراماتیک نیویورک برود. بعد از آن بار دیگر به عرصه فروش بازگشت و شروع به فروش اتومبیلهای پکارد کرد. او باشگاه جوانان مسیحی (وای ام سی ای) را متقاعد کرد تا اجازه سخنرانی به تجار را به او بدهند. این کار او با موفقیت بسیار بزرگی روبه رو شد. در همین زمینه و در ارتباط با این دوره او کتاب سخنرانی برای عموم و تاثیرگذاری بر بازرگانان را به رشته تحریر درآورد. از جمله سایر کتابهای دیل کارنگی می توان به «چگونه نگرانی را متوقف کنیم» و «زندگی را شروع کنید» و «لینکلن مردی ناشناخته» اشاره کرد.  او در سال ۱۹۵۵ دارفانی را وداع گفت.