درمان های طبیعی ضد سرما خوردگی
از آنجا که سرما خوردگی به طور طبیعی بعد از چند روز درمان می شود، لازم نیست با اولین سرفه یا شروع آب ریزش بینی به سمت داروخانه بدوید و با کوله باری قرص، کپسول، شربت و... به جنگ با بیماری بشتابید. این داروها نه تنها بی فایده اند بلکه گاه حتی خطرناک هستند. عطسه، گرفتگی بینی، سرفه، گلو درد، خستگی، تب خفیف، درد ماهیچه ها و سر درد را می توانید با روش های طبیعی درمان کنید.