خدا رحمت کنه همه ی اموات رو،مادربزرگ دانایی داشتم.تعریف می کرد که دوتا جاری بودن که همسرانشون کویت کار میکردن.

قبلنا هم که اینجور نبود،کسی که کویت کار می کرد،دو،سه سالی یه بار میومد.

خلاصه جاری اولی هر پولی همسرش میفرستاد خرج خودش میکرد و خوب می خوردو خوب میپوشیدو خوب میگشت...چه زن زیبا و شیک پوشی!

جاری دومی هر پولی که همسرش میفرستادو خرج خونه و بچه هاش میکرد...چه خونه زندگی و چه بچه های زیبایی!

سه سال میگذره و همسرا از کویت میان.همسر جاری اول وقتی میاد میبینه چه زن زیبا و نازی داره،با خودش میگه حیف این زن که تو یه همچین خونه و محله ای زندگی کنه.هرچی پول آورده خرج خونه و وسیله میکنه واسه زنش

همسر جاری دومی وقتی میرسه میبینه عجب خونه و زندگی ای و چه بچه هایی با خودش میگه حیف این خونه و زندگی که همچین زن زشت و بی کلاسی توش باشه و هرچی پول دراورده رو خرج طلاق و ازدواج مجددش میکنه.

نکته آموزشی

وقتی زن ها به خودشون اهمیت بدن،همه ی موجودات،کاینات و طبیعت هم به اونها اهمیت میدن!

از قدیم میگن:زنی که خرج نداره...ارج نداره