افسردگی فصلی
با آغاز فصل پاییز و کاهش تابش نور خورشید، برخی افراد غمگین و افسرده می‌شوند. افراد مبتلا تمایل دارند که بیشتر بخوابند و پرخوری کنند. آنها احساس خستگی مفرط دارند و از طرفی هم قادر نیستند برنامه منظم خود را انجام دهند.

در واقع کاهش نور خورشید منجر به افزایش ترشح هورمون ملاتونین می‌شود که این امر نیز احساس خواب‌آلودگی و خستگی را در افراد مبتلا افزایش می‌دهد. بیشتر افراد مبتلا به افسردگی فصلی میگویندکه در نیمه دوم سال و گاهی در روزهای ابری بدخلق شده و خسته و خواب‌آلود هستند، پرخوری می‌کنند و چاق می‌شوند و توانایی فعالیت آن‌ها کم می‌شود. در حالی که در نیمه اول سال این گونه نیست و این فرآیند هر سال برای آن‌ها تکرار می‌شود.