کبد فاکتورهای مضرمواد غذایی را گرفته و آنها را به صورتی بدون ضرر وارد سیستم های دیگر بدن می کند. کبد به طور طبیعی خود را توسط سلول هایی ترمیم و پاکسازی میکند .وجود چربی در کبد هر انسانی طبیعی است اما اگر کبدی دارای 5 تا 10 درصد چربی باشد کبد چرب نامیده می شود.عادات و رفتارهای غلط بسیاری ایجاد کننده این بیماری هستند که بارزترین و مهم ترین آنها مصرف الکل و مشروبات الکلی ,مصرف مواد غذایی چرب ، اضافه وزن ، نداشتن فعالیت بدنی سالم  و تحرک مفید، سوء تغذیه ، فشار خون بالا ،بارداری ، مصرف داروهایی همچون آسپرین و تتراسایکلین هستند.خستگی و بی حالی کاهش وزن و اشتها ،تهوع ،ضعف عمومی و درد در مرکز و یا سمت راست بخش بالای شکم از علایم بروز کبی چرب هستند.