امروزه دستاوردهای دانش بشری پنجره جدیدی رو به افق های تازه صنعت و فناوری گشوده که از جهتی رفاه و آسایش را به ارمغان آورده و از طرفی آسیب های اجتماعی را به دنبال داشته است.
به دلیل استفاده نادرست از ابزار جدید، گاه جسم و روح انسان ها آسیب می بیند و فرهنگ و اعتقاداتشان خدشه دار می شود.
با بروز شبکه های اجتماعی که مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها است و شیوع آن بیشتر در قشر جوان به چشم می خورد، روز به روز ارزش فرصت ها کم می شود و جنبه های منفی آن فزونی می یابد. بر پایه تحقیقات، شبکه‌های اجتماعی چرخه تنهایی افراد را تشدید کند و نارضایتی و افسردگی را در آنان برجسته می نماید. 
برخی افراد هم نیز از طریق شبکه های اجتماعی نامزد یا همسرشان را زیر نظر می گیرند و باعث حسادت و اختلافات زناشویی می شوند. 
وجود پرونده های متعدد در پلیس فتا بیانگر این مطلب است که اثرات مخرب کاربردهای نادرست شبکه های مجازی بر بنیان خانواده‌ها از جمله اخاذی از زنان به تهدید انتشار فیلم و عکس خصوصیشان منجر به حوادث زیادی گشته از خودکشی و خود سوزی گرفته تا جریحه دار کردن غیرت خانوادگی که همگی نشأت گرفته از زیر پا گذاشتن حریم خصوصی افراد است.

کمی بیشتر به فکر زندگی خود و دیگران باشیم .