اگر بر این باورید که مصرف توت و خرما به جای قند می تواند از بالا رفتن میزان " قند خون "جلوگیری کند سخت در اشتباهید.

قند خرما ، توت یا به طور کلی هر ماده قندی هنگامی که با آب جوش یا چای داغ تماس پیدا می کند بدن تمام شیرینی این مواد را جذب کرده و انرژی موجود در آنها جذب بدن نمی شود.

گفتنی است مصرف "میوه های خشک "در کنار چای بهترین گزینه ممکن می باشد.