آدم ها روزی معنی حرف هایشان را می فهمند و متوجه رفتار هایشان می شوند که با کسی از جنس خودشان مواجه شوند...!