این فیلسوف هلندی در سال 1467 در شهر روتردام هلند چشم به گیتی گشود.
 او از خانواده ای متوسط حال به لحاظ اقتصادی بود. دیریه پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه  به فرانسه رفت و پس از مدتی از آنجا به انگلیس سفر نمود و آنگاه بعد از اتمام تحصیلات عالیه  اش به ایتالیا رفت.
 او از فلاسفه و نویسندگان بزرگ قرن شانزدهم میلادی محسوب میشود و در تغییر و تحولات آن  سامان در سده شانزدهم نقش مهمی را ایفا نمود.
 او تا پایان عمر چند سفر دیگر نیز انجام داد و پس از بازگشت از ایتالیا به دربار "هانری هشتم"  پادشاه انگلیس رفت و مدتی بعد در فنلاند مشاور مخصوص "شارلکن" امپراتور آنجا شد.
 آنگاه چندی بعد به تعلیم فرزند" ژاک چهارم" سلطان اسکاتلند همت گمارد.
 او به علت ارائه ی برخی نظرات جدید در فلسفه هستی و دگرگونی های اجتماعی، مدتی برخی  از کتاب هایش به دستور برخی اربابان کلیسا ممنوع الچاپ گردید و حتی برخی از آنها را  سوزانیدند.
 پادشاهان و فرمانروایان ایشان را گرامی داشته و حتی پادشاه فرانسه ریاست دانشگاه پاریس را  به وی پیشنهاد کرد که او نپذیرفت. او در انقلاب فرهنگی رنسانس نقش بسزائی داشته.
 از آثار  وی میتوان: 
   "ستایش دیوانگی"
   "سخنان کوتاه"
   "گفتار ها" را نام برد.
 وی به سال 1536 در شهر بال سوئیس دیده از جهان فرو بست.