شما میتوانید با این گیاهان سرفه خود را درمان کنید:

 -شنبلیله

 تنگی راه های تنفس را از بین میبرد و سرفه های خلط آور را کاهش میدهد.

 -ریشه ی شیرین بیان

 سرفه ها و گلو درد ناشی از بیماری یا حساسیت را تسکین میدهد.

 -لیمو و عسل

 شربت عسل با آب ولرم تسکین دهنده و رفع کننده سرفه است.

 -رازیانه

 در طب هندی از رازیانه برای درمان بیماری های متعددی استفاده میشود از جمله سرفه.